De opdracht '527 Omgevingsinspecteur / Toezichthouder' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: opdracht heeft niet geleid tot een geschikte kandidaat en wordt ingetrokken.