De opdracht '545 –Applicatiebeheerder DevOps ' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Vanwege wijzigingen in de interne organisatie is er gekozen voor een andere invulling dan via de rol van applicatiebeheerder DevOps. Deze uitvraag wordt daarom ingetrokken.