De opdracht '549 Allround Juridisch adviseur stedelijke ontwikkeling (grondzaken)' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Procedure heeft niet geleid tot een passende kandidaat.