De opdracht '604-WMO Indicatieadviseur' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Wegens een fout in de opdracht zijn wij genoodzaakt deze opdracht in te trekken. Alle betrokken partijen zijn hierover per mail en telefonisch geïnformeerd. De opdracht wordt vandaag opnieuw uitgezet.