De opdracht '748 Schuldhulpverlener' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Procedure heeft niet geleid tot een passende kandidaat.