De opdracht '574 - Consulent Minimaregelingen' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Opdracht heeft niet geleid tot een geschikte kandidaat.