De opdracht '597 - Informatiebeheerder InProces' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: De uitvraag heeft niet geleid tot een succesvol resultaat. De uitvraag wordt om deze reden dan ook teruggetrokken.