De opdracht '606 - Gedragswetenschapper' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Om moverende redenen trekken wij de opdracht terug. Er is een interne oplossing gevonden.