De opdracht '631 - Coach Zaai Amstelveen' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: De uitvraag heeft niet geleid tot een geschikte kandidaat.