De opdracht '649 - Wmo Indicatieadviseur ' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: De procedure heeft niet geleid tot een passende kandidaat.