De opdracht '686 - Allround Medewerker Infrabeheer' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: De uitvraag heeft geen succesvolle offertes opgeleverd